[BOX ] Nuggets 89:93 Lakers 數據

看板NBA作者時間3天前 (), 3天前編輯推噓275(29621106)
留言423則, 310人參與, 2天前最新討論串1/1
█◣◥◣ █◣◥◣ ███◣ ███◣ ███◣ ███◣ ███◣ █◣█ █ █ ███ ███ ███ ███ ███ ███ █▆▆ █▆▆ █◥█ ███ ███ ███ █▆▆ ▆▆█ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃▃▃▃▂▂▂▁▁ ☆ NBA TODAY 5/3 2021 ★ Starting Lineup Starting Lineup ══════════ ══════════ #1 M. Porter Jr. █◣◥◣ ███◣ #0 K. Kuzma #50 A. Gordon █ █ ███ #3 A. Davis #15 N. Jokic █▆▆ #2 A. Drummond #35 P. Dozier ◥█◤ ▆▆█ #1 K. Caldwell-Pope #7 F. Campazzo #4 A. Caruso █◣ ███◣ █◣◥◣ ███◣ ███◣ ███◣ ███ ███ ███ ███ █◣ ██▆█ ██▅ █▆▆ █▆█ █▆▆ ███ █ █ █▆▆ █◥◣ ▆▆█▁▁▂▂▂▃▃▃▃▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ╭──────────────┬──────────────────────╮ ARENA STATS Nuggets ├──────────────┤ ███▉ ███▉ Arena: STAPLES Center ▉ ▉ ▉ ▉ Los Angeles ███▉ ███▉ Attendance: 2454 ▉ ▉ ▉ Duration: 2:28 ███▉ ███▉ ├──────────────┼──────────────────────┤ SCORING ███▉ ███▉ ├──────────────┤ ▉ ▉ ▉ Lead Changes: 11 ███▉ ███▉ Times Tied: 5 ▉ ▉ ├──────────────┤ ███▉ ███▉ -inactive Lakers └──────────────┴──────────────────────┘ ┌─────┬────────╥──────────────────────┐ │ │ 1st 2nd 3rd 4th FINAL OFFICIALS Nuggets 24 18 23 24 89 │ │ Lakers 20 25 25 23 93 └═════╧════════╩══════════════════════┘ ┌─────────────────────────────────────┐ Denver Nuggets (43-22) ◢███████████████████ PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF ├─────────────────────────────────────┤ Porter Jr. 39:30 8-15 2-7 1-2 +0 0 6 6 0 2 1 2 0 0 19 16 A. Gordon F 24:34 2-7 0-1 1-2 +8 2 4 6 1 4 0 2 4 0 5 8 N. Jokic C 35:36 12-28 1-4 7-8 +3 3 6 9 5 4 2 2 1 0 32 30 P. Dozier G 21:39 1-6 1-2 0-0 -3 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 1 Campazzo G 36:44 3-6 1-4 1-2 -3 0 4 4 8 3 5 2 0 0 8 19 A. Rivers 33:07 1-3 0-2 1-2 +1 0 3 3 6 2 1 1 0 0 3 9 J. Green 23:26 3-7 0-3 0-0 -12 0 7 7 0 1 1 1 0 0 6 9 S. Harrison 13:00 1-3 1-1 0-0 -7 0 1 1 0 2 0 0 1 0 3 3 J. McGee 12:24 5-7 0-0 0-0 -7 1 2 3 1 4 0 2 1 0 10 11 B. Bol DNP Coach's Decision V. Cancar DNP Coach's Decision M. Howard DNP Coach's Decision P. Millsap DNP Coach's Decision ├─────────────────────────────────────┤ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS TOTAL 240 36-82 6-24 11-16 6 35 41 22 24 10 12 7 0 89 43.9% 25.0% 68.8% Team Rebs:41 Total TO: 12 └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ Los Angeles Lakers (37-28) ◢███████████████████ PLAYERS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF ├─────────────────────────────────────┤ K. Kuzma F 31:01 2-4 2-4 0-0 -3 1 3 4 2 0 0 1 0 0 6 9 A. Davis F 33:06 9-19 1-2 6-7 +3 1 6 7 1 1 0 4 3 0 25 21│ Drummond C 21:31 2-5 0-0 0-1 -11 0 0 0 1 5 2 3 0 0 4 0 Caldwell-Po 30:52 2-8 2-6 4-6 -5 0 7 7 2 3 1 2 1 0 10 11 A. Caruso G 27:36 4-9 2-5 1-2 +4 1 4 5 3 1 1 3 1 0 11 12 Horton-Tuck 20:31 4-7 0-0 2-2 +2 1 0 1 3 3 0 5 0 0 10 6 M. Harrell 09:30 2-4 0-0 1-1 -2 2 3 5 0 1 0 1 2 0 5 9 B. McLemore 16:59 1-7 1-5 0-0 +7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 -2 W. Matthews 16:59 3-3 2-2 0-0 +7 0 0 0 1 2 1 1 0 0 8 9 M. Morris 14:54 0-3 0-2 1-2 +1 1 5 6 3 0 0 0 0 0 1 6 M. Gasol 16:59 3-4 3-4 1-2 +17 0 7 7 2 4 0 0 1 0 10 18 K. AntetokounDNP Coach's Decision D. Cacok DNP Coach's Decision ├─────────────────────────────────────┤ MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS TOTAL 240 32-73 13-30 16-23 7 36 43 18 20 5 20 8 0 93 43.8% 43.3% 69.6% Team Rebs:43 Total TO: 20 └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────┬────┬────┬─────────────────╮ TEAM STATISTIC DEN LAL TECHNICAL FOULS ├─────────┼────┼────┼─────────────────┤ Fast Break Pts 11 7 Biggest Lead 6 14 Pts in the Paint 48 34 Bench Points 22 37 └─────────┴────┴────┴─────────────────┘ -- http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10 https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1620103977.A.ABC.html
3天前
死之火鍋 金塊一代一代
05/04 12:52, 1F
※ 編輯: Rambo (65.78.10.87 美國), 05/04/2021 12:53:01
3天前
扌非
05/04 12:53, 2F

3天前
05/04 12:53, 3F

3天前
準MVP就這喔?
05/04 12:53, 4F

3天前
05/04 12:53, 5F

3天前
笑死 某人一不上就贏強隊 有上就連輸弱隊
05/04 12:53, 6F

3天前
排毒成功呵呵呵呵呵
05/04 12:53, 7F

3天前
777
05/04 12:53, 8F

3天前
晴天
05/04 12:53, 9F

3天前
05/04 12:53, 10F

3天前
我先。 the 排
05/04 12:53, 11F

3天前
05/04 12:53, 12F

3天前
05/04 12:53, 13F

3天前
the 排毒==
05/04 12:53, 14F

3天前
拿金塊斷連敗
05/04 12:53, 15F

3天前
05/04 12:53, 16F

3天前
77777777居然贏了
05/04 12:53, 17F

3天前
湖酸崩潰中
05/04 12:53, 18F

3天前
高雄大晴天,AD致勝一鍋
05/04 12:53, 19F

3天前
05/04 12:53, 20F

3天前
早點上馬甲不就好了
05/04 12:53, 21F

3天前
05/04 12:53, 22F

3天前
湖人終於有危機意識
05/04 12:53, 23F

3天前
我先 排
05/04 12:53, 24F

3天前
05/04 12:53, 25F

3天前
連敗終止
05/04 12:53, 26F

3天前
Liz真的先知...湖人真的需要小嘎受
05/04 12:53, 27F

3天前
感謝金塊送幸福!
05/04 12:53, 28F

3天前
死之火鍋
05/04 12:53, 29F

3天前
不要再擺雙AD這超爛陣容了
05/04 12:53, 30F

3天前
Le排
05/04 12:53, 31F

3天前
抓猛-11屌了
05/04 12:53, 32F

3天前
05/04 12:53, 33F

3天前
整隊防守都拿出來了 尤其AD
05/04 12:53, 34F

3天前
05/04 12:53, 35F

3天前
媽我在這
05/04 12:53, 36F

3天前
死之跳遠火鍋
05/04 12:53, 37F

3天前
05/04 12:53, 38F
還有 345 則推文
還有 2 段內文
3天前
LePai
05/04 15:00, 384F

3天前
05/04 15:01, 385F

3天前
Kuzma果然有先見之明
05/04 15:03, 386F

3天前
AD-41不讓了
05/04 15:08, 387F

3天前
我就問
05/04 15:08, 388F

3天前
裝猛真的難用
05/04 15:10, 389F

3天前
現在看來是個假先發
05/04 15:11, 390F

3天前
小丑:戳爽沒
05/04 15:16, 391F

3天前
說實話 球賽本來就有輸贏 打贏金塊一點都不奇怪
05/04 15:21, 392F

3天前
當年狀元湖都能打贏73勇了
05/04 15:22, 393F


3天前
一下抓猛去年打金塊的full play 看起來像低光
05/04 15:22, 395F

3天前
好笑的是一堆吹姆斯回來一定贏 這三場剛好徹底打臉
05/04 15:22, 396F

3天前
弱化靈氣沒了耶 好神奇
05/04 15:33, 397F

3天前
今天是裝猛早早犯規麻煩,不然這場根本會被慘電
05/04 15:35, 398F

3天前
這只能推 “排 ”了
05/04 15:46, 399F

3天前
姆斯+雙AD怎麼輸?
05/04 16:02, 400F

3天前
排.... 疑???
05/04 16:06, 401F

3天前
金塊的後場弱點真的大 少MURRAY看來真的走不遠了
05/04 16:07, 402F

3天前
干 竟然贏了XDDDD
05/04 16:11, 403F

3天前
[情報] Kyle Kuzma: 我認為應該讓Marc Gasol上場
05/04 16:20, 404F

3天前
+17 跟 -11的 怎麼選
05/04 16:22, 405F

3天前
通通給我排起來 我一個一個檢查
05/04 16:33, 406F

3天前
馬甲只投三分?
05/04 16:35, 407F

3天前
抓猛真可憐 一來先被吹成巨頭 才打沒幾場就被嫌爛
05/04 16:57, 408F

3天前
笑死 金塊
05/04 17:08, 409F

3天前
抓猛本來就不是近巨頭啊
05/04 17:09, 410F

3天前
沒有吹吧 是大家以為他是巨頭
05/04 17:29, 411F

3天前
哦哦哦 排
05/04 17:47, 412F

3天前
05/04 17:51, 413F

3天前
抓猛的籃板消失了
05/04 18:46, 414F

3天前
ㄆㄞ
05/04 19:35, 415F

3天前
05/04 20:24, 416F

3天前
Gasoline是啥小XD
05/04 20:30, 417F

3天前
有夠不給面子低~
05/04 20:47, 418F

3天前
05/04 21:07, 419F

3天前
湖酸又失去心跳了
05/04 21:13, 420F

2天前
05/05 01:00, 421F

2天前
05/05 02:57, 422F

2天前
我哥是把打籃網的防守陣 拿雙AD再磨一次?
05/05 09:27, 423F
文章代碼(AID): #1WaDCfgy (NBA)
短網址: https://pttweb.cc/s/NBA/1WaDCfgy